Product Texts

Filtry Viledon

Jesteśmy Waszym kompetentnym partnerem w rozwiązywaniu problemów filtracji i odpylania powietrza.

Na podstawie kilkudziesięcioletniej praktyki, ciągłych badań w poszukiwaniu coraz lepszych materiałów i rozwiązań oferujemy sprawdzone w praktyce materiały i gotowe filtry.

Kompensatory metalowe

Firma EagleBurgmann Expansion Joints projektuje i produkuje kompensatory stalowe zgodnie z zasadami EJMA 8 edycja Addenda 2003, Urzędu Dozoru Technicznego, oraz wytycznymi dyrektywy PED 97/23/CE.

Kompensatory tkaninowe

Firma EagleBurgmann Expansion Joints jest światowym liderem w produkcji wszystkich typów kompensatorów tkaninowych.

Uszczelnienia mechaniczne

Uszczelnienia mechaniczne EagleBurgmann należą do najlepszych na świecie

Nasze produkty znajdują się w pompach, mieszadłach oraz kompresorach renomowanych producentów na całym świecie.

Typoszeregi uszczelnień EagleBurgmann: eMG1, MG9, M3/H12, H7/M7, HJ, MFL, HR/HRZ, SH, Cartex, Unitex, Splitex, MTEX, SeccoMix, M48/M461, MR, HSH.

Uszczelnienia gazowe

Uszczelnienia gazowe EagleBurgmann do pomp (CGS), kompresorów (DGS) i mieszadeł (AGS) stosowane do czynników ciekłych i gazowych. Pracują bezstykowo i bez chłodzenia oszczędzając energię. Trudno o rozwiązania bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

Sprzęgła magnetyczne

Sprzęgła magnetyczne EagleBurgmann MAK to hermetyczny napęd magnetyczny do pomp, mieszadeł, sprężarek, dmuchaw i innych urządzeń. MAK jest bezpieczną metodą bezprzeciekowego i bezobsługowego pompowania i mieszania. EagleBurgmann MAK to całkowita hermetyzacja pomp i niezawodne pompowanie mediów niebezpiecznych.

Uszczelnienia wałów Espey

Uszczelnienia z pierścieniami grafitowymi specjalnie przystosowanymi do wałów wentylatorów, wirówek, kompresorów i turbin.

Systemy zasilające uszczelnienia

Układy zasilania uszczelnień firmy EagleBurgmann od najprostszego zbiornika schładzającego do złożonych układów zaporowych dobierane są według indywidualnych wymagań klienta. W zależności od wykonania chłodzą, grzeją, smarują, podają ciśnienie, chronią przed oblodzeniem, zabezpieczają niezawodną pracę uszczelnień. Pozwalają uzyskać dłuższą żywotność uszczelnień i nie dopuszczają wycieków do środowiska.

Szczeliwa dławnicowe

Szczeliwa dławnicowe EagleBurgmann są najprostszą i niezawodną metodą uszczelnienia dławnic pomp, zaworów i armatury. Jedynie szczeliwa EagleBurgmann o profilu AK zapewniają optymalną trwałość przy znacznie obniżonym wycieku. Długa żywotność pakietu dławnicowego jest kwestią równomiernego rozkładu sił na całym przekroju szczeliwa. Efektem jest zmniejszenie tarcia i wydzielania niepożądanego ciepła oraz możliwość optymalnego ustawienia przecieku. Dostępne we wszystkich rodzajach włókien.

Uszczelnienia statyczne

Uszczelnienia statyczne EagleBurgmann zaprojektowano do niezawodnej pracy nawet w ekstremalnych warunkach. Oferujemy uszczelnienia płaskie i profilowane.

Serwis uszczelnień

Produkować i dostarczać wyrób wysokiej jakości jest jedną sprawą, obsługa klienta inną. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży, jako jednego z czołowych producentów uszczelnień i dlatego oferujemy naszym klientom bogaty pakiet usług: rozwiązania przyjazne środowisku, standaryzację i próby w nowych zastosowaniach, serwis posprzedażny z montażem, uruchomieniem, analizą uszkodzeń oraz seminaria na temat techniki uszczelnień.

Filtry patronowe

Tulejowy wkład filtracyjny Viledon – filtr szerokiego stosowania

Filtry HEPA

Głęboko plisowane filtry powietrza Viledon o wysokiej skuteczności (HEPA) są stosowane do filtracji powietrza świeżego, obiegowego i wywiewanego do atmosfery w systemach wentylacyjnych wymagających najwyższej jakości czystości i sterylności, takich jak:

Filtry kasetowe maxi pleat

Głęboko plisowane filtry kasetowe MaxiPleat zostały zaprojektowane do skutecznej i ekonomicznej filtracji powietrza świeżego, obiegowego i wywiewanego do atmosfery w układach wentylacyjnych o bardzo surowych wymaganiach co do jakości czystego powietrza, a szczególnie:

Filtry kieszeniowe przemysłowe

Klasy filtrów G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9 według EN 799

Filtry kieszeniowe do wentylacji

Na tle wzrastającej świadomości zdrowotnej, troski o środowisko i bardziej surowych wymagań co do poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu dostarczanym do budynków, właściwa filtracja powietrza staje się czynnikiem decydującym w większym stopniu niż kiedykolwiek. Szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich powietrze zewnętrzne jest ciężko zanieczyszczone drobnym pyłem pochodzącym z zakładów przemysłowych, ruchu drogowego i innych procesów spalania. Zanieczyszczenia te zawierają sadzę, aerozole gazów spalinowych, produkty ścierania, opary itp. Powietrze atmosferyczne zawiera także mikroorganizmy takie jak bakterie, zarodniki pleśni, grzyby o wymiarach zbliżonych do l mikrometra.

Maty filtracyjne do lakierni

Sufitowe PA/500-10; PA/560G-10; Klasa F5, wedlug EN 779
Sufitowa PA-5 micron; Klasa F6, wedlug EN 779
Paint mist arrestor PS 50 i PS 100

Węże metalowe
Typ węża:
  • ciśnieniowe: o przekroju falowym KE-MASTERHOSE ®
  • osłonowe: konstrukcja "na zakładkę" AGRAFLEX ®

Zakres temperatur roboczych:  -250°C do +600°C

Przyłącza

Program magazynowy KE-EagleBurgmann Poland obejmuje szeroki zakres elementów gwintowanych, kołnierzowych i szybkozłączy.

Serwis prace diagnostyczne

EagleBurgmann Expansion Joints Serwis oferuje również następujące prace diagnostyczne:

Biuletyn

Excellence in Practice

With our free e-mail newsletter „Excellence in Practice“, you will receive first-hand information about current products, services, references and worthwhile industry insights.