Kompaktowe filtry kieszeniowe Viledon zostały zaprojektowane do skutecznej i ekonomicznej filtracji powietrza świeżego, obiegowego i wywiewanego do atmosfery we wszystkich układach wentylacyjnych, a szczególnie:

 • w instalacjach klimatyzacyjnych (budynki biurowe, sale wystawowe, centra handlowe itp.)
 • w procesach przemysłowych (chemicznych, farmaceutycznych, spożywczych, optycznym, elektronicznym, obróbce powierzchniowej, itp.)
 • do sprężarkowni i pomieszczeń produkcyjnych
 • jako filtry wstępne dla filtrów HEPA
 • do filtracji powietrza dostarczanego do turbin gazowych i turbosprężarek, na lądzie i na morzu
 • do filtracji powietrza świeżego i wydalanego do atmosfery w lakierniach
 • do rozwiązywania krytycznych problemów w wentylacji i klimatyzacji
 • jako końcowe filtry "policyjne" w systemach odpylania

Filtry wyprodukowane są z wysokiej jakości włókniny z włókien chemicznych organicznych. Włókniny te mają progresywną, gęstniejąca strukturę. Gęstość kolejnych warstw włókien narasta ku stronie czystego powietrza. Struktura taka umożliwia optymalne skojarzenie podstawowych parametrów filtracji z chłonnością pyłową, co w rezultacie daje niski opór filtra, długi czas użytkowania i wysoką efektywność ekonomiczną.

Materiał filtracyjny w filtrach dokładnych ma budowę progresywną trojwarstwową. Warstwa mikrowłókien o wysokiej skuteczności otoczona jest warstwą do filtracji wstępnej i warstwą wzmacniającą.

Wszystkie filtry kieszeniowe Viledon nie zawierają włókien szklanych, są odporne na korozję i na wilgoć do 100% wilgotności względnej, są samogasnące.

Jednakowo wysoką jakość każdego bez wyjątku filtra zapewniono przez bezstronne badanie typu.
Doprowadzono do granic możliwości niezawodność eksploatacyjną dzięki szczelnie zgrzanym kieszeniom, wklejonych pianką w rowek ramki montażowej oraz stabilnej wymiarowo konstrukcji każdego elementu i filtra jako całości.

Filtry G35 SL, F40, G35 S, F45S - cechuje stabilna skuteczność przy wysokim obciążeniu pyłem gruboziarnistym i przy wysokich wartościach strumienia powietrza oraz wysoka niezawodność operacyjna nawet w skrajnie wilgotnych i mokrych warunkach.

Filtr F 50 - oferuje wysoką jakość czystego powietrza w połączenu z wyróżniającą ekonomicznością.

Filtr MF 70 MF 70 - zatrzymuje dużą część nawet krytycznie małych cząstek pyłu takich jak: bakterie, zarodniki pleśni, oferuje bezpieczne warunki filtracji przy niskim oporze filtra.

Na filtrach T 60 i T 90 można polegać przy zatrzymywaniu cząstek agresywnych i ściernych. Filtry te minimalizują brudzenie i erozję łopatek a tym samym podwyższają wydajność i dyspozycyjność turbin.

Filtr T 60 zapewnia znakomite rezultaty w instalacjach nadmorskich nawet przy skrajnie niepomyślnych warunkach i w systemach o wysokiej prędkości wlotowej świeżego powietrza.

Filtr T 60 jest podstawowym, wstępnym filtrem w lakierniach samochodowych.

Filtry MF 90 i MF 95 oferują wysoki poziom ochrony nawet przed krytycznie drobnym pyłem i mikroorganizmami obecnymi w pyle. Niezawodne w ochronie czułych systemów i procesów.

Przy strumieniu nominalnym 3400 m3/h filtr MF90 osiąga klasę filtracji F8 a filtr MF 95 klasę F9.

Wspólne zalety filtrów:
 • Bardzo dobre właściwości filtracyjne wynikające z gęstniejącej struktury włókniny filtracyjnej wykonanej z niełamliwych włókien i mikrowłókien chemicznych-orgamcznych
 • Wysoka niezawodność działania wynikająca ze szczelnego zgrzania brzegów kieszeni filtra
 • Filtry są mikrobiologiczne obojętne i nie stanowią pożywki dla rozwoju mikroorganizmów
 • Nie ma zagrożenia porwania odłamków i oderwanych włókien szklanych przez filtrowane powietrze, gdyż filtr włókien tych nie zawiera
 • Filtry nie zawierają żadnych materiałów korodujących, są odporne na wilgoć do 100% wilgotności względnej, są samogasnące i są wykonane z materiałów przyjaznych środowisku - po użyciu mogą być całkowicie spalone
 • Są łatwe i bezpieczne w montażu - pasują do wszystkich powszechnie używanych ramek montażowych
Dane techniczne
 
G 35 SL
F 40
G 35 S
F 45 S
Klasa jakości filtra wg. EN 799   G 3 G 4 G 3 G 4
Wymiary filtra 1/1(szerokość x wysokość) mm 595 x 595 595 x 595 595 x 595 595 x 595
Głębokość kieszeni mm 650 650 330 330
Nominalny strumień powietrza m3/h 4 250 4 250 3 400 3 400
Opór początkowy Pa 20 30 20 40
Zalecany opór końcowy do wymiany Pa 200 200 200 200
Średni stopień zatrzymywania % 87 95 86 95
Średnia skuteczność frakcyjna dla cząstek 1 µm % <20 <20 <20 <20
Powierzchnia filtracyjna m2 3,8 3,8 2,0 2,0
Chłonność pyłowa g 2300 1425 1180 590
Trwałość termiczna °C 70/80 70/80 70/80 70/80
Odporność na wilgoć (wilgotność względna) % 100 100 100 100


Filtry są dostępne także w podrozmiarach: 5/6 (490 x 592 mm), 1/2 (287 x 592 mm) i 1/4 (287 x 287 mm)
 

Dane techniczne
 
F 50
MF 70
T 60
T 90
Klasa jakości filtra wg. EN 799   F 5 F 6 F 6 F 7
Wymiary filtra 1/1(szerokość x wysokość) mm 595 x 595 595 x 595 595 x 595 595 x 595
Głębokość kieszeni mm 650 650 650 650
Nominalny strumień powietrza m3/h 4 250 4 250 4 250 4 250
Opór początkowy Pa 45 65 65 80
Zalecany opór końcowy do wymiany Pa 400 400 400 400
Średni stopień zatrzymywania % 97 >99 99 >99
Średnia skuteczność frakcyjna dla cząstek 1 µm % 51 75 63 85
Powierzchnia filtracyjna m2 3,8 5,6 5,6 8,4
Chłonność pyłowa g 1380 700 3000 2200
Trwałość termiczna °C 70/80 70/80 70/80 70/80
Odporność na wilgoć (wilgotność względna) % 100 100 100 100


Filtry są dostępne także w podrozmiarach: 5/6 (490 x 592 mm), 1/2 (287 x 592 mm) i 1/4 (287 x 287 mm)
 

Dane techniczne
 
MF 90
MF 95
MF 90
MF 95
Klasa jakości filtra wg. EN 799   F 7 F 8 F 8 F 9
Wymiary filtra 1/1(szerokość x wysokość) mm 595 x 595 595 x 595 595 x 595 595 x 595
Głębokość kieszeni mm 650 650 650 650
Nominalny strumień powietrza m3/h 4 250 4 250 3 400 3 400
Opór początkowy Pa 120 180 120 180
Zalecany opór końcowy do wymiany Pa 400 400 400 400
Średni stopień zatrzymywania % >99 >99 99 >99
Średnia skuteczność frakcyjna dla cząstek 1 µm % 84 94 92 96
Powierzchnia filtracyjna m2 5,6 8,4 5,6 8,4
Chłonność pyłowa g 550 400 550 400
Trwałość termiczna °C 70/80 70/80 70/80 70/80
Odporność na wilgoć (wilgotność względna) % 100 100 100 100


Filtry są dostępne także w podrozmiarach: 5/6 (490 x 592 mm), 1/2 (287 x 592 mm) i 1/4 (287 x 287 mm)

Biuletyn

Excellence in Practice

With our free e-mail newsletter „Excellence in Practice“, you will receive first-hand information about current products, services, references and worthwhile industry insights.