Pomiary geometryczne:

Wykonujemy precyzyjne pomiary kanałów. Jest to bardzo istotne, ponieważ wielokrotnie zdarza się, iż wymiary rzeczywiste są inne od projektowych, zamieszczonych w dokumentacji technicznej. Sprawdzamy czy nastąpiły odkształcenia plastyczne, przekoszenia boczne. W razie potrzeby przygotowujemy pełną dokumentację kompensatorów.

Pomiary termiczne:

Oferujemy wykonanie kompleksowych pomiarów temperatury na kanałach. Pomiary wykonujemy za pomocą kamer termowizyjnych.

Nadzór nad montażem kompensatorów:

Dla zapewnienia, że kompensator jest właściwie zamontowany oferujemy naszym klientom nadzór nad montażem. Doświadczony serwisant pokieruje zespołem montażystów, udzieli wskazówek nt. sposobów montażu.
Właściwy montaż jest warunkiem uzyskania gwarancji. Montaż kompensatora niezgodnie z wytycznymi KE-Burgmann może mieć gorsze skutki niż niewłaściwy dobór materiału.

Montaż kompensatora:

Istnieje możliwość, iż KE-Burgmann Serwis wykona kompleksowy montaż kompensatorów. Usługa obejmuje na ogół: demontaż istniejących kompensatorów, regeneracja części stalowych lub dostawa nowych, montaż kompensatora na kanale.

Analiza uszkodzeń:

Jeżeli mają Państwa wątpliwość, czy kompensator należy już wymienić czy też nadaje się on wciąż do eksploatacji, prosimy zasięgnąć rady u fachowców z wieloletnim doświadczeniem.

Naprawy:

Większość kompensatorów może być naprawianych na instalacji. Stosujemy różne metody regeneracji materiału, bądź też wymiany elementów kompensatorów.

EagleBurgmann Expansion Joints Serwis posiada na magazynie komplet materiałów na bazie PTFE, silikonu, włókien szklanych, elastomerów, tak aby zapewnić możliwość naprawy wszystkich typów kompensatorów.

Istnieje możliwość napraw kompensatorów stalowych na rurociągach w trakcie eksploatacji.

Biuletyn

Excellence in Practice

With our free e-mail newsletter „Excellence in Practice“, you will receive first-hand information about current products, services, references and worthwhile industry insights.