Maty z szeregu PA głównie przeznaczone są do końcowej filtracji powietrza w kabinach lakierniczych i są ich standardowym wyposażeniem. PA/500-10 i PA/560G-10 zatrzymują 100% cząstek o wielkości od 10 µm a PA-5 micron zatrzymuje cząstki od 5 µm i przeznaczona jest do najbardziej wymagających procesów lakierniczych. Oczywiście maty mogą być stosowane do filtracji powietrza we wszystkich rodzajach instalacji wentylacyjnych.

Maty produkowane są z włókien chemicznych organicznych, związanych termicznie. Gęstniejąca struktura (w kierunku przepływu powietrza) zapewnia optymalne wykorzystanie objętości maty, wysoką chłonność pyłową przy niskim oporze przepływu i długi okres użytkowania. Włókna są pokryte środkiem adhezyjnym wiążącym na stałe zatrzymane cząstki pyłu. Od strony czystego powietrza maty mają gładzoną powierzchnię (PA/500-10) lub pokryte są siatką chroniącą matę przed przypadkowym rozluźnieniem struktury podczas montażu i następne oderwanie się włókien.
Maty są samogasnące a ich jakość jest potwierdzona niezależnymi badaniami typu.

Maty Paint mist arrestor PS50 i PS100 służą do zatrzymywania cząstek mgły lakierowej z powietrza wywiewanego z kabiny lakierniczej. Typ PS100, dzięki swojej wysokiej sprawności zatrzymywania jest szczególnie przydatny w instalacjach z systemem odzysku ciepła.
Włókniny są produkowane z elastycznych włókien szklanych. Struktura włókniny jest gęstniejąca ku stronie czystego powietrza. Dzięki niskiej ściśliwości włókniny i stabilności kształtu nawet pod ciśnieniem, cała objętość maty jest wykorzystana do zatrzymywania mgły lakierowej przez cały czas jej użytkowania.
 

Dane techniczne
 
PA/500-10
PA/560G-10
PA-5 micron
Klasa jakości filtra wg. EN 799   F 5 F 5 F 6
Masa powierzchniowa g 500 560 620
Grubość (w przybliżeniu mm 22 22 25
Średni stopień zatrzymywania % 97 97 99
Średnia skutecznosc filtracji (pył atmosferyczny) % 50 50 65
Nominalna predkość powietrza m/s 0,25 0,25 0,25
Opór początkowy Pa 25 25 58
Zalecany opór końcowy do wymiany Pa 250 250 300
Chłonność pyłowa g/m2 300 300 300
Szerokość / dlugość w roli mm / m 2000 / 20 2000 / 20 2000 / 20


Maty mogą być dostarczane w arkuszach o żądanych wymiarach.

Dane techniczne
 
PS 50
PS 100
Grubość (w przybliżeniu) mm 50 100
Nominalny strumień powietrza m3/h 2500-6300 2500-6300
Nominalna predkość powietrza m/s 0,7-1,75 0,7-1,75
Opór początkowy Pa 7-40 14-60
Stopień zatrzymywania mgły lakierowej % 93-97 98-99
Chłonność mgły lakierowej (przy 80Pa i 0,7m/s) g/m2 3500-4700 3900-5050
Szerokość / długość w roli mm / m (1000; 1524; 2000)/20
(500; 1000; 1250; 1524; 2000)/25
(500; 1000; 1250; 1524; 2000)/52
(500;610;660;760;860;910;
1000;1250;1524;2000)/91
(1524;2000)/20


Maty mogą być dostarczane w arkuszach o żądanych wymiarach.

Biuletyn

Excellence in Practice

With our free e-mail newsletter „Excellence in Practice“, you will receive first-hand information about current products, services, references and worthwhile industry insights.