Stopka redakcyjna

Spółka EagleBurgmann docenia Państwa zainteresowanie jej produktami i usługami i jest wdzięczna za wizytę na jej stronie internetowej.

Kontakt: webcontent@de.eagleburgmann.com

Treści online

Spółka EagleBurgmann zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji. Roszczenia dotyczące odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu wykorzystania wszelkich przekazanych informacji, w tym dowolnego rodzaju niepełnych albo nieprawidłowych informacji będą w związku z tym odrzucane. Żadne oferty nie są wiążące i nie stanowią zobowiązania. Części stron albo cała publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje, mogą podlegać rozszerzeniu, zmianie albo częściowemu bądź całkowitemu usunięciu przez spółkę EagleBurgmann bez osobnego powiadomienia.

Odnośniki i linki

Spółka EagleBurgmann nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, do których linki albo odnośniki znajdują się na jej stronach, chyba że spółka EagleBurgmann posiada pełną wiedzę na temat niezgodności tych treści z prawem i byłaby w stanie uniemożliwić osobom odwiedzającym jej witrynę zobaczenie tych stron. W przypadku wystąpienia szkód wynikających z wykorzystania informacji tam zamieszczonych odpowiedzialność mogą ponosić tylko autorzy poszczególnych stron, a nie spółka EagleBurgmann, która zamieściła jedynie odnośniki do tych stron.

Prawa autorskie

Spółka EagleBurgmann nie zamierza publikować żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, a jeśli nie jest to możliwe, informuje o ochronie prawnej poszczególnych obiektów. Prawa autorskie do materiałów stworzonych przez spółkę EagleBurgmann podlegają ochronie. Powielanie lub wykorzystywanie takich ilustracji, rysunków, schematów, dźwięków bądź tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody spółki EagleBurgmann jest zabronione.

Moc wiążąca niniejszej noty prawnej

Niniejszą notę prawną uznaje się za część publikacji internetowej, z której nastąpiło przekierowanie. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu okażą się sprzeczne z prawem albo niezgodne z prawdą, nie będzie to miało wpływu na treść i ważność pozostałych jego części.

Metryczka

Administratorem niniejszej strony internetowej jest spółka EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG, z siedzibą przy Äussere Sauerlacher Straße 6-10, 82515 Wolfratshausen, Niemcy

Telefon:  +49 (0) 8171 23 0
Faks +49 (0) 8171 23 1214
E-mail info@de.eagleburgmann.com

Numer identyfikacyjny dla celów podatku VAT: DE230276848

zarejestrowana w Monachium pod numerem HRA 83942

Partner prawny: Spółka EagleBurgmann Germany Verwaltungs-GmbH, zarejestrowana w Monachium pod numerem HRB 151901

Kadra kierownicza: Dr. Andreas Raps (Dyrektor generalny), Dr. Kai U. Ziegler (Dyrektor techniczny), Dr. Sebastian Weiss (Dyrektor finansowy)

Za wizerunek spółki EagleBurgmann w internecie odpowiada:

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG, Department Group Marketing

Kontakt: webcontent@de.eagleburgmann.com

Informacja o zasobach:

Niektóre z wykorzystanych zdjęć pochodzą ze stron www.shutterstock.de i www.fotolia.com

True